Skötselanvisning och instruktionsfilmer

Underhåll av din bostad, instruktionsfilmer

Har du alltid undrat hur du på bästa sätt rengör din bostads tilluftsdon, golvbrunn eller vattenlås? Mycket av det löpande underhållet av din bostad kan du själv enkelt utföra genom att följa dessa instruktionsfilmer. Här kan du se filmer om

  • underhåll av fönster och dörrar
  • rengöring av vattenlås i tvättställ och köksavlopp
  • rengöring av smältvattenränna och avloppshål i kylskåp
  • rengöring av golvbrunn
  • rengöring av frånluftsdon (de små runda, högt uppe i taket)
  • rengöring av filter i tilluftsdon (bakom elementen)
  • radiatorerna

Skötselpärm

Här finns en digital kopia på skötselpärmen.

Skötsel av fönster och altandörrar

Här finner du information om skötsel av fönster och altandörrar.

Ev. Silverfiskar i lägenheten

Det finns flera sorters silverfiskar, men de som trivs inomhus kan man bli av med genom att dammsuga extra noga och ofta på och runt lister, samt på och runt dörrposter. 

Om det inte räcker ansvarar respektive lägenhetsinnehavare själv för att köpa in godkänt bekämpningsmedel för silverfiskar och följa instruktionerna.