Informationsbrev till medlemmar, april 2022

Information till medlemmar - april 2022

Styrelsemedlemmar sökes!

Valberedningen är därför nu i full gång med att söka nya styrelseledamöter till styrelsen som ska väljas på föreningens stämma senare i vår. Vi behöver minst två ordinarie styrelseledamöter och två suppleanter.

Som medlem i styrelsen får du stora möjligheter att vara med och påverka föreningens utveckling och därmed ditt eget boende. Det handlar naturligtvis om vår ekonomi, men många andra stora – och naturligtvis en del mindre - frågor finns också på styrelsens bord. Omfattningen av styrelsearbetet är ca ett styrelsemöte i månaden kvällstid, förutom semestermånaden juli. Mellan styrelsemötena lägger man ungefär 2-3 timmars arbete i månaden. Styrelsearbetet är självfallet arvoderat. Vi är endast 48 hushåll som tillsammans äger denna fastighet och vi bör därför turas om att ta ansvar för styrelsearbetet!

Kontakta valberedning:

marcus.hagstrom01@gmail.com

danijo1979@gmail.com

Dags att dela ut brickor till vårt nya passersystem

Konfigurationen av vårt nya passersystem är nu klart och vi kommer därför att dela ut brickorna. Vi återkommer med mer information när installatören kommer att genomföra själva installationen av systemet. Viktigt att du tar med din legitimation. Tider att hämta brickor på Mobilgatan 5:

  • Måndag, 18/4 - 10:00-11:00
  • Tisdag, 19/4 - 19:00-20:00
  • Onsdag, 20/4 - 19:00-20:00

Nya luftfilter

Nu är det dags att byta luftfilter. Vi har fått leverans och dessa hämtas förslagsvis upp samtidigt som ni hämtar brickorna till passersystemet.

Filter till köksfläkten

Vi vill också påminna om att det kan vara dags att rengöra köksfiltret (en majoritet av lägenheterna har ett filter av stål) för att minska risken för brand. Rengöring av filtret sker lämpligast genom att lägga det ensamt i diskmaskinen på hög värme. Se till att filtret är torrt före återmonteringen.