Informationsbrev till medlemmar, december 2022

Information till medlemmar - december 2022

Underhållsplan

Vi har nu fått den 50-åriga underhållsplan som styrelsen beställde. För den nyfikne finns den att läsa på vår hemsida. Den visar att vår fastighet för nuvarande är i gott skick, men att det nu kommer kräva mer underhåll för att det ska förbli så.

Återvinningsrummet

Nu i jultider är det mycket kartong som slängs i vårt gemensamma återvinningsrum. Tänk på att platta till dina kartonger ordentligt så att allting ryms.

Vi vill också påminna om att vi inte har någon hantering av grovsopor, så det är alltså inte tillåtet att lämna plastleksaker, porslin eller annat grovavfall där, det kommer att inte tas om hand. Det är inte heller tillåtet att lämna pant i återvinningsrummet.

Mätningar efter sprängningar

Styrelsen har fått frågor gällande resultatet av vibrationsmätningarna av HSBs sprängningar.
Mätningarna visade nivåer långt under gränsvärden för vad huset ska klara av, och inspektionerna av lägenheterna visade inga nya sprickor.
Styrelsen kommer därför inte vidta några ytterligare åtgärder i detta ärende.

Matavfall

Som många säkert vet, så behöver vi ha insamling av matavfall på plats vid årsskiftet. Tyvärr räknas inte våra avfallskvarnar som det, så vi är därmed tvungna att införa insamling av matavfall. Vi kan dock fortsätta använda avfallskvarnarna, men vi kommer komplettera med insamling.

Det är fördelaktigt för föreningen att lägga avfall som annars skulle hamna i hushållssoporna i matavfallet (tex ben, bananskal etc), eftersom matavfallsinsamlingen är gratis, medan vi betalar per vikt för hushållssoporna.

Styrelsen har beställt insamling från Stockholms stad, men de har pga. personalbrist inte levererat kärl för insamling ännu. Mer information kommer när vi vet när vi kan påbörja insamlingen.

Inbrott i våra garage

Natten till annandagen så hade vi tyvärr ett inbrott i våra garage. Vi vill uppmana er alla att först åka iväg med er bil eller motorcykel när garageportarna bakom er har stängts, detta då någon kan smyga sig in innan garageporten stängs.

Gott nytt år & kontroll av batterier

Slutligen vill styrelsen önska alla medlemmar gott nytt år och samtidigt påminna om att kontrollera batteriet i era brandvarnare.


Med vänliga hälsningar, Styrelsen