Informationsbrev till medlemmar, mars 2022

Information till medlemmar - mars 2022

Snart så påbörjas installationen av vårt nya passersystem

Nästa vecka påbörjar installatören installationen av vårt nya passersystem. Installationen kommer på en övergripande nivå att gå till enligt nedan:

  1. Installation av grundsystemet, kabeldragning och konfiguration.
  2. Utdelning av brickor.
    1. Respektive lägenhetsinnehavare kommer att få kvittera ut en påse med rätt antal brickor och radiobrickor.
    2. Vi återkommer inom kort med mer information gällande datum när utdelning av brickor sker.
  3. När samtliga brickor är utdelade så kommer installatören att byta själva läsarna och installationen är klar.

Ni som inte har lämnat in blanketten med information om antal brickor samt nummer till porttelefonen, lämna blanketten så snart som möjligt i styrelsens brevlåda på mobilgatan 5. Ni finner en påminnelse i er brevlåda som ni kan använda om ni inte har kvar den första blanketten.