Informationsbrev till medlemmar, november 2022

Information till medlemmar - november 2022

Månadsavgift

Styrelsen har gjort en grundlig genomgång av föreningens ekonomi, och kommit fram till att vi behöver höja avgiften för att klara de ökade kostnaderna de kommande åren. Det är inte bara stigande räntor och elräkningar, utan vi har även flera större underhållskostnader inom de närmsta åren.

Vi har därmed beslutat att höja avgiften med 20%. Fortsatt kommer vi att se över föreningens behov av framtida avgiftsjusteringar.

Garageavgift

Styrelsen har beslutat att höja priset på garageplatserna. Priset för en ordinarie garageplats ökar med 150kr i månaden, från 900kr till 1 050kr. De platser som idag har lägre pris pga. trång plats ökar med samma procentandel. Exakt pris framgår av nästa räkning.

Laddplatser

Vi kommer att införa ett system för timdebitering för laddstolparna, mer info kommer att gå direkt till laddboxanvändare. Detta innebär att den som laddar alltid kommer betala exakt vad elen de använder kostar.

Detta medför fördelar för både för laddboxanvändarna, som kan styra sin egen kostnad, samt för föreningen, som garanteras alltid få ersättning för elförbrukningen.

Varmvatten

Varmvattnet i lägenheterna har senaste veckorna varit väldigt varmt, vilket har berott på trasiga delar i styrsystemet. Nya delar beställdes omedelbart när detta upptäcktes och har idag 25/10 installerats.

Solcellerna

Tisdagen den 18/10 fyllde våra solceller 1 år! Resultatet är att de producerat drygt 42 000 kWh och sparat oss ungefär 100 000kr under sitt första år. Vi har behövt köpa drygt 23 000 färre kWh under året, el som vi annars hade behövt köpa för 60 000kr, och vi har kunnat sälja drygt 18 000 kWh för 40 000kr.

Radonmätningar

Styrelsen har påbörjat radonmätningar i huset då Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att göra det vart 10:e år och det inte är gjort sedan huset byggdes. Mätningarna görs för att säkerställa att radonhalterna ligger på en acceptabel nivå. Mätare har nu placerats ut i 9 lägenheter på Mobilgatan 5 och 7 lägenheter på Mobilgatan 11 där de ska mäta nivåerna under två månaders tid. Vi återkommer med resultatet när de sedan analyserats.

Informationstillfälle

Den 31:a oktober kl 19-19:30 i garaget (femman) är Styrelsen på plats för att svara på aktuella frågor från alla medlemmar. För den som inte kan komma går det även bra att skicka frågor till styrelsen@brfgrafikern.se, så svarar vi på dem.


Med vänliga hälsningar, Styrelsen