Informationsbrev till medlemmar, oktober 2022

Information till medlemmar - oktober 2022

Varmvattenpris

Vi har individuell mätning av varmvattenförbrukning. Idag betalar medlemmar 35 kr/m³ vatten. Priset har inte förändrats sedan huset byggdes, vilket innebär att varmvattenförbrukningen länge har subventionerats av föreningen. Som allt annat som har med energi att göra har priset för varmvatten gått upp. Det nya priset är 100 kr/m³ från och med den första november och avspeglar vad det faktiskt kostar föreningen. Det ger oss alla incitament att spara på varmvattnet och ta kortare duschar. Vi kommer att följa utvecklingen och försöka justera priset (uppåt eller nedåt) oftare.

Månadsavgift

Med stigande inflation, energikostnader och högre räntor på stora lån har föreningens utgifter ökat markant. Vi kommer därför behöva höja den fasta avgiften. Vi återkommer med mer information om hur mycket och när så fort detaljerna är klara.

Laddplatser

Vi håller på att ta fram ett system för timdebitering av el för laddboxarna, något som i dagsläget inte erbjuds av leverantören. Det gör att de som har elbil kommer kunna planera sin laddning till tider då elpriset är lågt (ex. nattetid) och därmed kunna påverka sin driftkostnad

Gemensam el

Vi utreder fortsatt vidare förslaget om gemensam el, vilket ytterligare kan sänka medlemmarnas fasta boendekostnader (elnätsavgift m.m.). Många nybyggda föreningar inför detta redan från start och många gamla utreder att införa det. Gemensam el ger oss också möjlighet att använda vår egenproducerade solel bättre. I nuläget säljer vi all överproduktion till elbolaget, men till ett lägre pris än vad vi skulle spara om vi kunde använda den själva.

50-årig underhållsplan och flerårsbudget

Styrelsen kommer ta fram en underhållsplan som sträcker sig 50 år framåt i tiden baserad på en teknisk besiktning. Samtidigt revideras styrelsens årliga arbetssätt relaterat till underhåll. Tillsammans med att vi upprättar flerårsbudget, kommer vi skapa ökad förutsägbarhet kring underhållskostnader och avgifter.

Nya trivselregler

Styrelsen har uppdaterat trivselreglerna och samtliga medlemmar har fått de nya trivselreglerna i brevlådan tillsammans med detta nyhetsbrev. Uppdateringarna handlar primärt om brandsäkerhet, men även andra ändringar har gjorts.


Med vänliga hälsningar, Styrelsen