Uppdaterat informationsbrev till medlemmar, april 2022

Uppdaterad information till medlemmar - april 2022

Installation av vårt nya passersystem

Då installatören har fått förhinder på ett pågående projekt så meddelade de idag att de kommer att påbörja vår installation redan imorgon (26/4). Själva installationen kommer att ta ungefär tre dagar. Det kan alltså vara en god idé att ha en av sina nya brickor tillhanda redan nu.

Styrelsemedlemmar sökes!

Valberedningen är därför nu i full gång med att söka nya styrelseledamöter till styrelsen som ska väljas på föreningens stämma senare i vår. Vi behöver minst två ordinarie styrelseledamöter och två suppleanter.

Som medlem i styrelsen får du stora möjligheter att vara med och påverka föreningens utveckling och därmed ditt eget boende. Det handlar naturligtvis om vår ekonomi, men många andra stora – och naturligtvis en del mindre - frågor finns också på styrelsens bord. Omfattningen av styrelsearbetet är ca ett styrelsemöte i månaden kvällstid, förutom semestermånaden juli. Mellan styrelsemötena lägger man ungefär 2-3 timmars arbete i månaden. Styrelsearbetet är självfallet arvoderat. Vi är endast 48 hushåll som tillsammans äger denna fastighet och vi bör därför turas om att ta ansvar för styrelsearbetet!

Kontakta valberedning:

marcus.hagstrom01@gmail.com

danijo1979@gmail.com